Perşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Erdem BULUT

Ana SayfaHaberlerPerşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Erdem BULUT

30 Mart
Perşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Erdem BULUT

Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneğinin 25.03.2021 tarihinde online formatta düzenlediği Perşembe Seminerleri toplantısında, Dr. Erdem BULUT’u konuk ettik. Dr. BULUT, “Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikalarının Üretim Etkisi” başlıklı doktora tezini dinleyiciler ile paylaştı.

 

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini İktisat alanında Kırıkkale Üniversitesinde tamamlayan Dr. BULUT, yine aynı üniversitede İşletme alanında yaptığı Doktorasına ilaveten, İstanbul Üniversitesinde İktisat alanında da 2020 yılında Doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına Maliye Bakanlığında başlayan Dr. BULUT, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde görevler almış, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişi olarak çalışmıştır. Son 1 yıldır, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmakta olan Dr. Bulut, aynı zamanda, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisidir. Dr. BULUT’un bağımsız denetim ve tarım konularında yayımlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

 

Dr. BULUT, tezinde, Türkiye’de tarımsal destekleme politikası aracı olarak kullanılan alan bazlı doğrudan destekler ile fark ödemesi desteğinin tarımsal üretim üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu amaçla, 2002-2018 yılları arasında verilen desteklerin buğday, mısır, ayçiçeği, kütlü pamuk, çeltik, soya fasulyesi, kanola, aspir, çay, kuru fasulye ve zeytin üzerindeki üretim etkisi üzerine yoğunlaşan Dr. BULUT, bağımlı değişkeni üretim miktarı olarak belirlediği çalışma için iki model oluşturmuştur. Birinci modelin bağımsız değişkenleri fark ödemesi desteği, alan bazlı doğrudan destek, ürün fiyatı, yakıt fiyatı ve gübre fiyatı olarak belirlenmiştir. İlk modeldeki bağımsız değişkenlere ek olarak, ikinci modele asgari ücret ve tarımsal makineleşme değişkenleri ilave edilmiştir. Panel ARDL analizi sonucunda, fark ödemesi desteğinin alan bazlı desteklere göre üretimi daha fazla etkilediği, asgari ücretteki artışların tarımsal üretimi olumsuz etkilediği, tarımsal makineleşme ile tarımsal üretim arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK, sunumundan dolayı Dr. Erdem BULUT’a teşekkür etti. Tarımsal ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin ve ata tohumlarının öneminin gündemde olmasına ilaveten, özellikle pandemi sürecinde, gıda arz güvenliğinin (güvencesinin) ve sağlık güvenliğinin ön plana çıkması ile tarım sektörüne olan ilginin daha arttığını, tarımsal destekler konusundaki bu tezin politika yapıcılar için bir rehber olacağına inandığını belirten Prof. Dr. ÖRNEK, akademik çalışmalar için Türkiye İstatistik Kurumunun tarımsal veri tabanında iyileştirmeler yapması ve veri tabanını genişletmesi gerekliliğine dikkat çekti.

 

Katılımcılardan Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyhan TAŞ, böyle güncel bir konuyu farklı bir açıdan ele almasından dolayı Dr. BULUT’u tebrik etti. Prof. Dr. TAŞ, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü politikaları değerlendirildiğinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında farklı tarım politikaları uygulanması gerektiğinin altını çizerek, gelişmekte olan ülkelerin de gerekli tarımsal reformları yapmalarının önemine işaret etti.

 

Seminer katılımcılarımızdan, derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin AĞIR Dr. Erdem BULUT’a çalışmasından dolayı teşekkür ettikten sonra, güncel ekonometrik analizlerin kullanıldığı böyle çalışmaların artmasını dilediğini ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında tarımsal ürünlerin finansal piyasalarının ülkemizde daha etkin hale getirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

 

50’den fazla katılımcı ile gerçekleşen seminerde, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK, Dr. Erdem BULUT’a ve seminere gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

E-posta listesine kaydol

ASEAD'ın faaliyetleri hakkında güncel bilgilere erişmek için e-posta listemize kaydolun.