Perşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Emre ÖZER

Ana SayfaHaberlerPerşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Emre ÖZER

22 Şubat
Perşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Emre ÖZER

Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneğinin 18.02.2021 tarihinde online formatta düzenlediği Perşembe Seminerleri toplantısında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emre ÖZER’i konuk ettik. Dr. ÖZER, Osmanlı Mahkemelerindeki Sulh ve Davaların Nicel Analizi: Merkez ve Taşra Karşılaştırması (1800-1840) başlıklı doktora tezini dinleyiciler ile paylaştı.

 

Dr. Emre ÖZER lisans eğitimini Fatih Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin İktisat bölümünde ÇAP yaptı. Dr. ÖZER, Boğaziçi Üniversitesinde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde İktisat alanında Yüksek Lisansını takiben, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde İktisat alanında Doktorasını Kasım 2020’de tamamladı. 2011'den beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Dr. ÖZER, kantitatif iktisat tarihi ve hukuk-iktisat alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

 

Dr. Emre ÖZER, tezinde, Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıl başlarında farklı bölgelerdeki mahkemelerin sulh ve dava kararlarını modern hukuk ve iktisat yazını çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Dava taraflarının sosyoekonomik durumlarının (cinsiyet, unvan, din, sosyal statü, gelir seviyesi, vb.) dava açma ve dava kazanma kararları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu, tezinin temel sorusudur. Dr. ÖZER, merkez ve taşradaki dört mahkemeye ait (Galata, Üsküdar, Konya ve Kütahya) kayıtlardan elde ettiği 2.827 gözlem üzerinden, “seçilim hipotezi” ve “%50 dava kazanma oranı” varsayımı kullanarak öngörülerde bulunmuş; bu öngörüleri betimsel istatistiklere ilaveten, probit ve regresyon analizleri ile, hukuk ve iktisat literatürünü temel alarak, sınamıştır.

 

ASEAD Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten, farklı üniversitelerden akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı seminerde, farklı disiplinleri kapsayan akademik çalışmaların günümüzde öneminin daha da arttığını belirten Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK, Osmanlıca, hukuk ve tarih gibi farklı alanlarda uzmanlaşmayı gerektiren böyle bir çalışmasından ve bu çalışmayı bir ASEAD Perşembe Seminerinde dinleyiciler ile paylaşmasından dolayı Dr. Emre ÖZER’e teşekkür etti.

 

Seminerde, yerli ve milli bir yazılım olan Xpermeet online video konferans programı kullanıldı. Xpermeet İş Geliştirme Uzmanı Baki PARLAK Bey, katılımcılara, seminer öncesi, programı tanıtıcı bir sunum yaptı. Xpermeet'in ASELSAN'ın iştiraki olan Ankara merkezli BİTES firmasının yeni bir ürünü olduğunu, ODTÜ Bilişim ve İnovasyon Merkezinde geliştirildiğini ifade eden Baki PARLAK Bey; Xpermeet programının piyasada henüz 1 yılını doldurmadığını ancak sağladığı güvenlik sayesinde birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından tercih edilir hale geldiğini belirtti. Üniversitelerin online ders, video konferans ve webinar ihtiyaçlarına yönelik Xpermeet'in sürekli güncellendiğini ifade eden Baki PARLAK Bey, 2021 yılının Xpermeet için büyüme yılı olacağını kaydetti.

E-posta listesine kaydol

ASEAD'ın faaliyetleri hakkında güncel bilgilere erişmek için e-posta listemize kaydolun.