Perşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Emel MİRZA

Ana SayfaHaberlerPerşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Emel MİRZA

24 Mart
Perşembe Seminerlerinin Konuğu Dr. Emel MİRZA

Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneğinin 18.03.2021 tarihinde online formatta düzenlediği Perşembe Seminerleri toplantısında, Selçuk Üniversitesi İİBF Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Emel MİRZA’yı konuk ettik. Dr. MİRZA, “Mutluluk Ekonomisi Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı doktora tezini dinleyiciler ile paylaştı.

 

Dr. Emel MİRZA lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Dr. MİRZA, yüksek lisansını “Access to Credit and Self Employment” başlıklı teziyle Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde, “Mutluluk Ekonomisi Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı teziyle de doktorasını Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünde 2020 yılında tamamladı.

 

Dr. MİRZA, tezinde, sürdürülebilirlikle ilgili uygulamaların öznel iyi oluşla ölçülen refaha etkilerini incelemiştir. Sürdürülebilir kalkınmada temel fikir, toplumsal refahın zamanla azalmayacağı biçimde bir gelişme sağlayabilmektir. Refah sadece piyasada alınıp satılan mal ve hizmetlerin değil, boş zaman olanakları, doğal sermayeden elde edilen faydalar, sosyal ve beşeri sermayedeki değişimlerin de bir fonksiyonu olduğundan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak tüm bu faktörlerin etkileşimlerinin ele alınmasını gerektirmektedir. Mutluluk ekonomisi, refahı etkileyen gelir dışı faktörlerin rolünü vurgulamakta ve geleneksel ekonomiye kıyasla daha geniş kapsamlı bir refah kavramına dayanmaktadır. Bu çalışmada, Dünya Değerler Araştırmasında yer alan 112 ülkenin verileri sıralı probit yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, ekonomik sermaye yanında diğer sermaye türlerinin de öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu, çalışma saatlerinin düşürülmesinin belli bir gelir düzeyinin üzerindeki ülkelerde öznel iyi oluşu artırabileceğini, bir ülkede kamu sağlık harcamalarının oranı arttıkça öznel iyi oluşun da arttığını, erkeklerin yaşam memnuniyetinin bayanlara kıyasla daha az olduğunu, boşanmış olmanın yaşam memnuniyetini azalttığını, Çevresel Performans Endeksindeki artışların yaşam memnuniyetini arttırdığını göstermiştir.

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK, sunumundan dolayı Dr. Emel MİRZA’ya teşekkür etti. Prof. Dr. ÖRNEK, böyle kaliteli akademik çalışmaların diğer akademisyenlere ve politika yapıcılara ulaştırılması amacıyla farklı mecralarda gerek sunum, gerek kitap gibi farklı formatlarda dile getirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. ÖRNEK, “mutluluk” kavramının herkes için farklı bir tanımı olabileceğini, kimi insanların mutluluğu geçmişte aradığını, kiminin gelecekte yakalamayı umduğunu; 40-50 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında şu an daha iyi imkânlara sahip olmamıza rağmen, mutluluk seviyelerinin şaşırtıcı seviyede düşük olduğunu, dolayısıyla kolay edinimlerin mutluluk seviyelerini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

 

Katılımcılardan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Öğretim Üyesi Metin YILDIRIM, böyle bir çalışma için Dr. MİRZA’ya teşekkür etti ve bu çalışmanın tozlu raflarda unutulmaması gerektiğine inandığını, Mevlana Kalkınma Ajansının, çalışmanın bir kitap haline getirilmesinde destek olabileceğini söyledi. Dini değerler ile mutluluk arasındaki ilişkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Metin YILDIRIM, dini öğretilerin, nimetlerin değerinin bilinmesini, şükrün artmasını sağladığını ve dolayısıyla mutluluğu artıracağını ifade ederek, bu konuda da doktora tezleri yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

 

Katılımcılardan Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNALAN, toplumda “mutluluk” ve “memnuniyet” kavramlarının yanlış anlaşıldığını, “memnuniyet” kavramının kısa süreli bir duygu olduğunu, “mutluluk” kavramının ise insanın doğumundan yaşadığı ana kadar hissettiklerinin birikimi olduğunu; örneğin “baba olmanın” “mutluluk” verdiğini, ancak, bu süreçte babanın, babalık görevinde sıkıntı, zorluk, hüzün ve sevinç yaşayabileceğini katılımcılar ile paylaştı.

 

Katılımcılardan Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyhan TAŞ, mutluluk gibi soyut bir kavramı çalışarak literatüre kazandırdığı böyle bir tez için Dr. Emel MiRZA’yı tebrik etti. İktisadi modellerin yaklaşımlarının “mutluluk” kavramı dahil olmak üzere tüm kavramların tanımlarını etkilediğini, bu çalışmada da “mutluluk” kavramının ele alınışının iktisadi modeller çerçevesinde olduğunu belirten Prof. Dr. TAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNALAN’ın yorumunun da bu bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK, Dr. Emel MİRZA’ya ve seminere gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

E-posta listesine kaydol

ASEAD'ın faaliyetleri hakkında güncel bilgilere erişmek için e-posta listemize kaydolun.