Perşembe Seminerinde Murat BAYRAMOĞLU'nu konuk ettik.

Ana SayfaHaberlerPerşembe Seminerinde Murat BAYRAMOĞLU'nu konuk ettik.

16 Mart
Perşembe Seminerinde Murat BAYRAMOĞLU'nu konuk ettik.

Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneğinin 10.03.2022 tarihinde online formatta düzenlediği Perşembe Seminerleri toplantısında Murat BAYRAMOĞLU’nu konuk ettik. Murat BAYRAMOĞLU “Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” başlıklı sunumunda yerel ve kırsal kalkınma konusundaki bilgi ve tecrübelerini dinleyiciler ile paylaştı.

 

Murat BAYRAMOĞLU iletişim, ses ve görüntü yapımı eğitimi aldı. 2003-2005 yıllarında Avrupa Birliği, Sağlık Bakanlığı ve IBC işbirliğinde yürütülen Sağlık Programının; 2005-2009 yılları arasında BTC Co. tarafından finanse edilen Ardahan ve Kahramanmaraş Kırsal Kalkınma Projelerinin Koordinatörlüğü yaptı. 2009-2019 yılları arasından Özyeğin Vakfı tarafından yürütülen Bitlis/Kavar Havzası ve Kilis/Ravanda Havzası Kırsal Kalkınma Projelerinin koordinatörlüğü ile birlikte Vakfın kırsal kalkınma programının yöneticiliğini üstlendi. “Sürdürülebilirlik Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma” kitabının eş editörü. Edebiyat ve kültür dergilerinde öyküleri, sinema tarihi ve popüler kültür konularında yazıları yayınlandı. Bir çeviri kitabı olan Bayramoğlu, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girmiş 3 belgesel filmin yönetmenliğini yaptı. Halen Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu ve Yerel Kalkınma ve Tarım Gıda Çalışmaları Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Her şey bir yana edebiyat ve doğaya özlem bir yana diyen yerel mutfak heveslisi…

 

Kırsal kalkınma çalışmalarına 2005 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattının geçtiği Kahramanmaraş’ın Göksun ve Andırın ilçelerine bağlı 38 köyü kapsayan bir kırsal kalkınma projesi ile başladığını belirten BAYRAMOĞLU, ilk projesinde masa başında planlanmış kırsal kalkınma modellerinin sahada çalışmadığını gördüğünü, bunun en temel sebeplerinden birinin projenin hayatlarına dokunmayı hedeflediği insanların bu konuda fikirlerinin alınmamış olduğunu tespit ettiğini, rol çalma olarak nitelendirdiği bu durumun kırsal kalkınma projelerinde çok yaygın olarak yer aldığını söyledi.

 

Murat BAYRAMOĞLU Kilis/Ravanda Havzası kırsal kalkınma projesi koordinatörlüğü sırasında kadınların bir projeyi eyleme dönüştürmedeki güçlerine şahit olduğunu, Bitlis/Kavar Havzası kırsal kalkınma projesinde ise bir projenin hedeflerine ulaşmasının uzun soluklu bir süreç olduğunu tecrübe ettiğini belirtti.

 

Yerel kalkınma projelerinin uzun soluklu olmak zorunda olduğunu, kısa vadede hedeflere ulaşmanın zorluğuna dikkat çeken BAYRAMOĞLU, zorlukların en başında yerel halkı kalkınma modeli hakkında ikna edip eyleme geçirmenin geldiğini, bu sürecin de bazen 2-3 yıl sürebildiğini, bazen de yerel dinamiklerin buna izin veremeyebileceğini belirtti. Projenin yerelde kabul görmesi halinde bile yerel halkın proje konusunda eğitiminin ve sonrasında eyleme geçmenin zaman aldığını söyledi.

 

Türkiye’de kooperatifçiliğin pazarlama üzerinden ilerlediğini ancak asıl amacın üretimdeki maliyetleri düşürmek olması gerektiğini belirten BAYRAMOĞLU, kooperatiflere işlerlik kazandırmada yerel yönetimlerin ve üniversite gibi kurumların desteklerinin önemli olduğunu ifade etti.

 

Neoliberalizmin küreşelleşme politikaları ve kamunun taban fiyat belirleme gibi yaşamsal müdahalelerini terk etmesinin tarımı olumsuz etkilediğini, insan ve doğanın birbirinden uzaklaştığını anlatan BAYRAMOĞLU, kalkınmanın ekolojik maliyetinin hesaplanması gerektiğini, insan ve doğa arasındaki yarılmadan dolayı bu ilişkinin ve kırsal kalkınmanın yeniden tanımlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

 

ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK Eylül 2021’de düzenledikleri Uluslararası KAYES-IV Kongresi, Kongreye hazırlık amacıyla düzenledikleri çalıştaylar ve gerçekleştirdikleri saha gezileri sırasında tarımda ve kırsal kalkınmada kooperatiflerin etkin olduğunu, bu yapıların yerel yönetimlerce desteklenmiş olanlarının daha aktif ve etkin olduğunu müşahede ettiklerini söyledi.

 

ASEAD’ı bu seminer ile tanıma fırsatı bulduğunu ve ASEAD’ın yaptığı çalışmaları hedefe yönelik doğru stratejiler olarak gördüğünü belirten BAYRAMOĞLU, çalışmalarından dolayı ASEAD ekibini tebrik etti.

 

Soru cevap kısmından sonra, ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK bilgi ve tecrübesini katılımcılar ile paylaştığı için Murat BAYRAMOĞLU’na teşekkür ederek, semineri kapattı.

E-posta listesine kaydol

ASEAD'ın faaliyetleri hakkında güncel bilgilere erişmek için e-posta listemize kaydolun.