Belediyelerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Çalıştayı Yapıldı

Ana SayfaHaberlerBelediyelerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Çalıştayı Yapıldı

31 Ağustos
Belediyelerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Çalıştayı Yapıldı

              "2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü” ana teması ile 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde online ve yüz yüze formatta Hilton Garden Inn - Mardin’de düzenlenecek olan KAYES-IV Kongresine hazırlık amacıyla tasarlanan dördüncü çalıştay olan Belediyelerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü Çalıştayı 4 Ağustos 2021 tarihinde online formatta gerçekleşti.

            Moderatörlüğünü ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK’in yaptığı çalıştayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Düşünsel ŞENTÜRK, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Said ARDAN, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı Kenan SEÇKİN ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil ALAN yer aldı.

              Her bir katılımcının belediyenin kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını anlattığı sunumundan sonra, aşağıdaki sonuç bildirisi kaleme alındı ve yayınlanması uygun görüldü.


KATILIMCILAR
1. Düşünsel ŞENTÜRK – Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı
2. Mehmet Sait ARDAN – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı
3. Kenan SEÇKİN – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı
4. Adil ALAN – Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı

SONUÇ BİLDİRİSİ

1. Üreticilerin fiyat dalgalanmalarından korunmaları amacıyla soğuk hava depolarının sayısı artırılmalıdır.

2. Üretici ile alıcının buluşma noktaları olan Ürün Toplama Merkezlerinin sayıları artırılmalıdır.

3. Süt üreticisinin elinin güçlenmesi ve fiyatlarda dengenin oluşabilmesi için Süt Toplama Merkezlerinin kamu kurumlarınca desteklenip, sayıları artırılmalıdır.

4. Desteklerin verilmesindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması için tüm büyükşehir belediyelerini kapsayan Tarımsal Destekleme Uygulama Yönetmeliği oluşturulmalıdır.

5. Üretici ve tüketicinin korunması amacıyla tarım marketlerinin sayısı artırılmalıdır.

6. Şanlıurfa ilinde Mersin Balığı çalışmaları hızlandırılmalıdır.

7. Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi artırılmalıdır.

8. Tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla, belediyeler kırsal kalkınma konusundaki çalışmalarını belli aralıklarla diğer belediyeler ile paylaşmalıdırlar.

9. Belediyeler kırsal kalkınmadaki etkinliklerini artırabilmeleri için üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmalıdır.

10. Yerel tohumların korunması ve geliştirilmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesine hitap edecek bir tohum merkezi kurulmalıdır.

11. Coğrafi işaretli ürün sayısı arttırılmalıdır.

12. Güneydoğu Anadolu bölgesinde jeotermal su potansiyeli araştırılmalı ve jeotermal su kaynakları aktif hale getirilmelidir.

13. Çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları sağlanmalıdır.

14. Tarımda kullanılmayan alanların değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

15. Tarımsal alet ve makine desteklerinin çiftçiye ulaştırılması ve çiftçinin kullanımına sunulması amacıyla il ve ilçe tarım müdürlükleri ve muhtarlıklarla işbirlikleri geliştirilmelidir.

16. Bölge iklimine uygun yeni ürünler çiftçiye tanıtılmalıdır.

17. Akıllı tarım uygulamaları açısından belediyeler çiftçiye desteği artırmalıdır.

18. Akıllı tarım uygulamalarında çiftçiler eğitilmelidir.

19. Şanlıurfa ilinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde toprak analiz laboratuvarı kurulmalıdır.

20. Kooperatifçilik faaliyetleri arttırılmalıdır.

21. Meraların akıllı ve dönüşümlü kullanımı sağlanmalıdır.

22. Tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin sayısı arttırılmalıdır.

23. Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulmalıdır.

24. Ülkedeki kuraklığın tarım faaliyetlerine etkilerinin azaltılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

25. Mardin çiftçisinin rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla, sulamada kullanılan enerji maliyetinin yüksek olmasına dair soruna çözüm yolları geliştirilmelidir.

26. Kuraklığın tarım faaliyetlerine etkilerinin azaltılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

27. Tarımda kullanılmayan alanların değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.


E-posta listesine kaydol

ASEAD'ın faaliyetleri hakkında güncel bilgilere erişmek için e-posta listemize kaydolun.